Event Type Yoga

November

27Nov18:3019:45Hatha Yoga - Fokus Beckenboden und Rückenmit Silke Pleyer

27Nov20:1521:30Yin Yoga - entspannendmit Silke Pleyer

28Nov17:1518:30Hatha Yogamit Christina Cohrs

28Nov19:0020:15Hatha Yogamit Christina Cohrs

Dezember

04Dez18:3019:45Hatha Yoga - Fokus Beckenboden und Rückenmit Silke Pleyer

04Dez20:1521:30Yin Yoga - entspannendmit Silke Pleyer

05Dez17:1518:30Hatha Yogamit Christina Cohrs

05Dez19:0020:15Hatha Yogamit Christina Cohrs

11Dez18:3019:45Hatha Yoga - Fokus Beckenboden und Rückenmit Silke Pleyer

11Dez20:1521:30Yin Yoga - entspannendmit Silke Pleyer

12Dez17:1518:30Hatha Yogamit Christina Cohrs

12Dez19:0020:15Hatha Yogamit Christina Cohrs

18Dez18:3019:45Hatha Yoga - Fokus Beckenboden und Rückenmit Silke Pleyer

18Dez20:1521:30Yin Yoga - entspannendmit Silke Pleyer

19Dez17:1518:30Hatha Yogamit Christina Cohrs

19Dez19:0020:15Hatha Yogamit Christina Cohrs

26Dez17:1518:30Hatha Yogamit Christina Cohrs

26Dez19:0020:15Hatha Yogamit Christina Cohrs